Interwencja w ramach Systemu SPOT

System SPOT to również pomoc poprzez udzielanie ważnych informacji na temat substancji chemicznych.

W dniu 02.08 2017 r. do Ośrodka Krajowego Systemu SPOT w Zakładach Azotowych w Puławach wpłynęło zgłoszenie I stopnia skierowane przez KM PSP Bytom dotyczące przekazania karty MSDS dla substancji o nazwie LUBRANOL. Ponieważ w bazie kart charakterystyki Z.A. Puławy nie znaleziono karty tej substancji, zapytanie zostało przekazane do Centrum Krajowego SPOT w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A.
Ponieważ z miejsca zdarzenia nie było informacji o opakowaniu, oznakowaniu i producencie, Dyspozytor Zakładowego Stanowiska Kierowania ZSP, skontaktował się z PSP w Bytomiu i przekazał informacje dotyczące możliwych zagrożeń stwarzanych przez substancje o nazwie LUBRANOL.