Wspólnymi siłami uratowali Wislandię!

Wspólnymi siłami uratowali Wislandię!

ANWIL po raz pierwszy został zaproszony do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych, organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Oprócz strażaków PSP z województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz przedstawicieli Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL wzięła w nich udział także Federalna Agencja Technicznej Pomocy Ratowniczej z Niemiec. W […]

Spotkanie sygnatariuszy Systemu SPOT

Spotkanie sygnatariuszy Systemu SPOT

26 kwietnia w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego odbyło się spotkanie organizacyjne sygnatariuszy Systemu SPOT. Podczas spotkania omówiono między innymi najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Systemu oraz określono plan działań na kolejne trzy lata. Ponadto dokonano podsumowania ćwiczeń aplikacyjnych. „Ring Test” – organizowanych przez struktury międzynarodowe ICE przedstawiono informację o statusie ćwiczeń przeprowadzonych przez centrum Krajowe SPOT […]

Tabela substancji niebezpiecznych (ADR i RID)

Tabela substancji niebezpiecznych (ADR i RID)

Wychodząc naprzeciw potrzebom Sygnatariuszy Systemu SPOT oraz innym zainteresowanym, poniżej publikujemy tabelę substancji niebezpiecznych w wersji Excel w j. angielskim, francuskim oraz polskim. Mamy nadzieję, iż taka forma publikacji ułatwi zainteresowanym przeszukiwanie dokumentu. Wykaz substancji