Centrum SPOT

 

 

System SPOT jest to system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w awariach/wypadkach drogowych z wyrobami chemicznymi na wszystkich szlakach transportowych. Z racji dużej ilości substancji chemicznych lokalne siły do zwalczania następstw wypadków / awarii z udziałem chemikaliów coraz częściej korzystają z wiedzy i doświadczenia fachowców z przemysłu chemicznego. Dlatego też stworzono ten dobrowolny system świadczenia pomocy w przypadku wypadków / awarii z udziałem substancji chemicznych podczas transportu, przechowywania lub nagłych niebezpiecznych sytuacji na instalacjach produkcyjnych.

W ramach systemu do dyspozycji są zakładowe służby ratownicze i specjaliści w dziedzinie: chemii, toksykologii, ekologii i fachowcy z produkcji, zatrudnieniu w licznych przedsiębiorstwach chemicznych na terenie całego kraju. Służą oni informacjami i zaleceniami bądź pomocą techniczną na miejscu wypadku / awarii, nie zależnie od faktu, która firma jest producentem danego wyrobu chemicznego. Dzięki tak wyspecjalizowanym służbom, w razie niebezpieczeństwa Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne urzędy mogą korzystać z pomocy świadczonej przez SPOT w bardzo szerokim zakresie. Zasady kompetencji i odpowiedzialności odnośnie SPOT są ustalone w umowach z organami państwowymi.

System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy:

Stopień 1 – doradztwo przez telefon,

Stopień 2 – doradztwo na miejscu wypadku / awarii,

Stopień 3 – świadczenie pomocy technicznej na miejscu awarii

Obecnie Krajowe Centrum Systemu SPOT mieści się w Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A.

 

Kontakt do  KC SPOT:

 

ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA PKN ORLEN S.A.

tel. +48 24 365-70-32  (całodobowy)

tel. +48 24 365-70-33  (całodobowy)

fax +48 24 365-55-55  (całodobowy)

e-mail: Straz.Pozarna@orlen.pl