Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołał Zespół ds. opracowania projektu oznakowania bram wjazdowych oraz dróg wewnątrzzakładowych, po których odbywa się przewóz towarów niebezpiecznych. W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa Technicznego, Działu Infrastruktury Technicznej, Zespołu Tożsamości Korporacyjnej […]