SYSTEM SPOT

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT

O Programie

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowisko oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego...

Sygnatariusze

W ramach współpracy baza kart sygnatariuszy jest aktualizowana na koniec roku i udostępniana wszystkim uczestnikom. Dostęp do kart jest dwutorowy – za pomocą KC SPOT oraz bezpośrednio u producenta...

Centrum SPOT

W celu usprawnienia wymiany i aktualizacji nowych kart utworzono witrynę internetową, na której udostępniane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące Transportu Materiałów Niebezpiecznych...

 Ponad 15 lat historii SPOT

Ponad 15 lat historii SPOT

Producenci przy współdziałaniu instytucji współpracujących z przemysłem powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Porozumienie zostało podpisane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w dniu 14.12.2000 r. Podstawą systemu jest sieć regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej pomocy.

Przedstawiciele sygnatariuszy Systemu SPOT

Piotr Mironiuk
Piotr Mironiuk
Komendant ZSP PKN ORLEN S.A.

Wypowiedzi

O Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT mówią:

Jeżeli chcesz przystąpić do Systemu SPOT

Najnowsze aktualności