Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołał Zespół ds. opracowania projektu oznakowania bram wjazdowych oraz dróg wewnątrzzakładowych, po których odbywa się przewóz towarów niebezpiecznych. W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa Technicznego, Działu Infrastruktury Technicznej, Zespołu Tożsamości Korporacyjnej i Standardów Wizualnych oraz Zakładowej Straży Pożarnej.

W wyniku prac Zespół, opracował sposób oznakowania tras przejazdu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Dział Infrastruktury Technicznej dokonał montażu na latarniach, kolorowych tablic z kierunkami wskazującymi trasę dla konkretnego towaru niebezpiecznego.

Zakładowa Straż Pożarna opracowała broszurę informacyjną dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na terenie Zakładu Produkcyjnego. Broszura przygotowana została w czterech językach. Zawarte zostały w niej ogólne informacje o zasadach bezpieczeństwa na terenie Zakładu Produkcyjnego, obowiązujących zakazach oraz o postępowaniu w przypadku zagrożeń. Broszura zawiera również mapę z trasami przejazdu dla towarów niebezpiecznych.

W zakresie oznakowania bram wjazdowych na teren Zakładu Produkcyjnego, Zespół Tożsamości Korporacyjnej i Standardów Wizualnych wraz z Działem Bezpieczeństwa oraz Zakładową Strażą Pożarną przygotował wzór tablic informacyjnych na poszczególnych bramach wjazdowych – będzie to kolejny, ostatni już etap w zakresie oznakowania i poprawy bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych na terenie naszego Zakładu Produkcyjnego PKN OLEN S.A.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, we wszystkich miejscach wykonywania operacji transportowej z towarami niebezpiecznymi tj. załadunku, rozładunku, pakowania czy napełniania, opracowano Tablice Bezpieczeństwa ADR, które już na samym początku procesu przewozu pozwolą w sposób łatwy i jednoznaczny zidentyfikować zagrożenie lub niezgodność.

Pracownicy wydziałów produkcyjnych zostali zapoznani w tablicami i ogólnymi informacjami z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR, podczas dedykowanego szkolenia zorganizowanego przez Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN S.A. Przeszkolonych zostało już ponad 300 osób a docelowo będzie to grupa około 400 osób.

Opracował: Specjalista ZSP – Paweł Strusiński