Aktualizacja danych teleadresowych

Aktualizacja danych teleadresowych

Z przyjemnością informujemy, iż dokonaliśmy aktualizacji na stronie danych teleadresowych, w zakładce „Punkty alarmowe”. Opublikowaliśmy również mapę poglądową wskazującą lokalizację ośrodków regionalnych Systemu SPOT oraz Centrum SPOT. Mapa znajduje się w zakładce „Sygnatariusze”.  

Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołał Zespół ds. opracowania projektu oznakowania bram wjazdowych oraz dróg wewnątrzzakładowych, po których odbywa się przewóz towarów niebezpiecznych. W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa Technicznego, Działu Infrastruktury Technicznej, Zespołu Tożsamości Korporacyjnej […]

Interewencja III stopnia w ramach SPOT

Interewencja III stopnia w ramach SPOT

W dniu 30.03.2018 o godzinie 1158 Na Stanowisko Kierowania Zakładowej Straży pożarnej PKN ORLEN S.A. wpłynęło zgłoszenie o wypienieniu asfaltu z zatankowanej autocysterny o nr rej. BH 4814HI przewoźnika z Ukrainy. Do zdarzenia doszło wskutek gwałtownego wrzenia wody, która znajdowała się w zbiorniku autocysterny powodując wyrzut asfaltu przez zawór odpowietrzający na powierzchni około 500 m2 […]