Interewencja III stopnia w ramach SPOT

W dniu 30.03.2018 o godzinie 1158 Na Stanowisko Kierowania Zakładowej Straży pożarnej PKN ORLEN S.A. wpłynęło zgłoszenie o wypienieniu asfaltu z zatankowanej autocysterny o nr rej. BH 4814HI przewoźnika z Ukrainy. Do zdarzenia doszło wskutek gwałtownego wrzenia wody, która znajdowała się w zbiorniku autocysterny powodując wyrzut asfaltu przez zawór odpowietrzający na powierzchni około 500 m2 . Woda prawdopodobnie pozostała pod zastygłą warstwą asfaltu z wcześniejszego tankowania.

Działania Zakładowej Straży Pożarnej ramach III stopnia pomocy SPOT, polegały na zabezpieczenia miejsca zdarzenia (zabezpieczeniu wpustów drogowych, zabezpieczeniu studzienek kanalizacyjnych, usypaniu obwałowania ograniczającego wyciek, wyznaczeniu strefy zagrożenia, asyście podczas rozładunku autocysterny i asekuracji podczas przejazdu na miejsce postoju nakazanego przez Policję). W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.