Podsumowanie działalności Systemu SPOT za 2016 rok

Jak co roku, w pierwszym kwartale roku następuje podsumowanie działalności Systemu SPOT za rok ubiegły.

W ramach działalności operacyjnej w 2016 roku Krajowe Centrum SPOT PKN Orlen S.A. zanotowało następującą ilość zgłoszeń dla poszczególnych stopni:

Pomoc III stopnia obejmowała przetłoczenie amoniaku z wykolejonych cystern do podstawionych sprawnych cystern kolejowych wspólnie z ZSP GA Puławy. Pomoc odbywała się wraz z doradztwem specjalistów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na miejscu zdarzenia. Działania prowadzone były w okresie 15-18.02.2016 roku