Spotkanie sygnatariuszy Systemu SPOT

26 kwietnia w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego odbyło się spotkanie organizacyjne sygnatariuszy Systemu SPOT. Podczas spotkania omówiono między innymi najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Systemu oraz określono plan działań na kolejne trzy lata. Ponadto dokonano podsumowania ćwiczeń aplikacyjnych. „Ring Test” – organizowanych przez struktury międzynarodowe ICE przedstawiono informację o statusie ćwiczeń przeprowadzonych przez centrum Krajowe SPOT jak również omówiono cele i wnioski. Podczas spotkania omówiono również propozycję kolejnych ćwiczeń doskonalących. Kolejne spotkanie Sygnatariuszy odbędzie się w październiku.