Wspólnymi siłami uratowali Wislandię!

ANWIL po raz pierwszy został zaproszony do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych, organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Oprócz strażaków PSP z województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz przedstawicieli Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL wzięła w nich udział także Federalna Agencja Technicznej Pomocy Ratowniczej z Niemiec.

W dniach 25.-27.04.2017 r. we Włocławku odbyły się międzynarodowe ćwiczenia pod nazwą „Wislandia 2017”, których celem było m.in. sprawdzenie przygotowania do zwalczania i usuwania ewentualnych skutków powodzi z użyciem modułów pomp wysokiej wydajności (HCP) oraz sprawności współdziałania pomiędzy służbami ratowniczymi z kraju i zagranicy.

Na odsiecz borykającej się z powodzią wyimaginowanej krainie Wislandia ruszyło sześć zastępów strażackich z Niemiec, dwadzieścia cztery z Kujaw oraz Górnego Śląska, a także Straż Graniczna, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i PCK.
Jednym z zadań, któremu służby ratownicze musiały stawić czoła, było udzielenie wsparcia ANWILOWI. W wyniku działania fali powodziowej zablokowany został bowiem kanał dopływowy z Wisły do przepompowni spółki, co mogło spowodować brak wody technologicznej, a w konsekwencji groziło zatrzymaniem produkcji.

Dzięki sprawnemu współdziałaniu przedstawicieli Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL, pracowników Wydziału Sieci i Gospodarki Ściekowej spółki oraz strażaków PSP i ratowników THW udało się zapewnić wodę technologiczną włocławskiemu przedsiębiorstwu. Tym samym niebezpieczeństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostało zażegnane.

Piotr Mironiuk, komendant Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL powiedział:  Po raz pierwszy na terenie zakładów Grupy Kapitałowej ORLEN odbywały się zakrojone na tak szeroką skalę międzynarodowe ćwiczenia ratownicze. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję powtórzyć to doświadczenie, gdyż umożliwiło nam ono nie tylko sprawdzenie funkcjonowania procedur opracowanych na wypadek powodzi, ale przede wszystkim dalsze doskonalenie współpracy z Państwową Strażą Pożarną, tym razem również w międzynarodowym środowisku.