Interwencja w ramach Systemu SPOT

W dniu 27.07 2017 o godzinie 13.30 na Stanowisko Kierowania Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A. wpłynęło zgłoszenie o wycieku oleju z uszkodzonej autocysterny, która znajdowała się na parkingu przy Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Prowadzący zmianę dowódca, uruchomił III stopień pomocy w ramach Systemu SPOT. Na miejsce został wysłany zastęp ratownictwa chemicznego i specjalista d/s przewozu towarów niebezpiecznych. Na miejscu okazało się że prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie zbiornika głównego pod izolacją stąd wyciek pojawia się w kilku miejscach. Wypływ oleju nie był intensywny ale nie pozwalał na kontynuowanie jazdy zagrażając bezpieczeństwu innych użytkowników drogi ze względu na tworzący się film olejowy. Przewożonym materiałem był olej bazowy SN500 w ilości 22000 litrów w temperaturze około 70 stopni Celsjusza . Przewoźnik podstawił na miejsce drugą autocysternę do przepompowania zawartości z autocysterny uszkodzonej. Wyciek na miejscu został zabezpieczony sorbentem oraz dodatkowo wyciekający olej był zbierany do podstawionych pojemników.

Po ustawieniu autocystern, podłączono specjalistyczną perystaltyczną pompę ELRO i zadysponowana sekcja ratownictwa chemicznego rozpoczęła przepompowywanie oleju. Około godziny 17.00 olej ze wszystkich komór został bezpiecznie przepompowany do autocysterny zastępczej. Po zdemontowaniu węży i zwinięciu sprzętu zastęp ratownictwa chemicznego powrócił do bazy.