O SEVESO III ponownie będą dyskutować w Wieńcu-Zdroju

Między innymi na pytanie, od kiedy mamy do czynienia z poważną awarią przemysłową odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji naukowej organizowanej w dniach 19-20 października w Wieńcu-Zdroju przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, natomiast merytoryczny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym konferencji został ANWIL.
4 lipca 2012 roku została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/18/UE, dotycząca kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO III). Termin wejścia w życie nowych zapisów upłynął 31 maja 2015 roku, a zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku miały czas do 1 czerwca 2016 roku, aby przystosować się do nowych wymagań. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Ze względu na fakt, że zagadnienia związane z Dyrektywą SEVESO III z racji jej niedługiego obowiązywania, są wciąż niezwykle intersującym przedmiotem dyskusji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski ponownie postanowiło zorganizować konferencję naukową jej poświęconą. Podczas, gdy w ubiegłym roku hasłem przewodnim wydarzenia było Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III, jego tegoroczna edycja została zatytułowana Czy to już poważana awaria przemysłowa?
Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.10.2017 r. w Wieńcu-Zdroju pod patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jej sponsorem głównym – podobnie jak w ubiegłym roku – został ANWIL.
– Każdy rodzaj działalności ludzkiej niesie ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jego otoczeniu. Spośród wielu istniejących rodzajów zagrożeń, jako jedne z najpoważniejszych, obok katastrof i klęsk żywiołowych, można wyodrębnić te związane z awariami przemysłowymi. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także ograniczyć ich skutki, wprowadzono odpowiednie regulacje prawne.
Zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej mają charakter priorytetowy w prowadzonej przez nas działalności, której celem jest m.in. zapewnienie obywatelom warunków do życia w czystym, a zarazem bezpiecznym dla zdrowia, środowisku. Dlatego, jako Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, postanowiliśmy objąć patronatem merytorycznym tegoroczną edycję konferencji – powiedział mł. bryg. Roman Kukliński, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w KW PSP w Toruniu, jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski.
Beata Krupińska, Dyrektor ds. Prewencji i BHP w ANWIL S.A. podkreśliła natomiast, że: – Dokładamy wszelkich starań, aby kultura bezpiecznej pracy stała się częścią DNA naszej spółki – tak jak ma to miejsce w całej Grupie ORLEN. Niezwykle istotna jest bowiem wymiana know-how, dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy PKN ORLEN a jego grupą kapitałową, dzięki czemu Koncern jest jednym z krajowych liderów także w obszarze bezpiecznej pracy. Jednocześnie, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, zależy nam na propagowaniu kultury bezpieczeństwa także poza naszym przedsiębiorstwem. Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się zostać sponsorem konferencji organizowanej przez SITP Oddział Kujawsko-Pomorski.
W gronie prelegentów tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się eksperci i specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, jak również przedstawiciele świata nauki. W drugim dniu konferencji – we Włocławku – odbędą się pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.
Patronami medialnym przedsięwzięcia są magazyn Chemia Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl.
Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.sitp.com.pl